Dyreværnsforeningen Pindsvinehospitalet.dk

17-08-2021

Kontaktoplysninger

Jægersvinget 15, 2820 Gentofte

CVR: 41531606

Indsamlingsperiode

Fra den 18. august 2020 til den 17. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.pindsvinehospitalet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 732525) og konto-overførsel (Reg. 8113 Konto 0001675232)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskadekommende pindsvin og deres unger. Herunder drift plejestationen samt ud bredning om viden og oplysning om pindsvinet, dets levevis og forhindring af skader på dem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02706