Dyrenes Velfærd

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Mosbjergvej 20, 6070 Christiansfeld - CVR 39052024

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dyrenesvelfærd.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.87003)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyr i nød. Herunder foder, dyrlægeregninger, kørsel, diverse artikler til dyr, samt kontorartikler og drift.
Midlerne vil ved nedlæggelse af foreningen videregives til en forening med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-03099