Dyrenes Alliance

25-06-2021

Kontaktoplysninger

Esromgade 15, 1. 1., 2200 København N

https://dyrenesalliance.dk/, cvr. nr. 31951860

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juni 2020 til den 25. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://dyrenesalliance.dk/), online ind-samlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 98521, 339066) og kontooverførsel (reg. nr. 1551 kontonr.10292506).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningen og foreningens aktiviteter og kampanger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02518