DRYS IND

10-08-2021

Kontaktoplysninger

Englandsvej 2, 2300 København S - CVR 13611084

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 10. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.drysind.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5321 Konto 0000248339)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af værestedet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. februar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04098