DRYS IND

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Englandsvej 2, 2300 København S, CVR 13611084

http://drysind.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (http://drysind.dk/), sociale medier (Facebook), & SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 349600) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte den daglige drift af værestedet, samt aktiviteter for brugere i og uden for huset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02430