DR (Giro 413)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20, 2300 København S

CVR: 62786515

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via radioprogrammet Giro 413 og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 724413) og kontooverførsel (Reg. 3100 Konto 7000413) samt (Reg. 2100 Konto 6264737468)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreninger og organisationer, der laver forebyggende aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02840