DR - Børnenes U-landskalender

24-12-2021

Kontaktoplysninger

Emil Holms Kanal 20, 2300 København S - CVR 62786515

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2021 til den 24. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg Børnenes U-landskalender.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et projekt i Kenya, der skal sikre skolegang og leg for 25.000 børn i Kenyas fattige Turkana-region og til at familierne bliver mere modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03697