Dooni-Dooni.dk

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Händelsvej 2,  7400 Herning – CVR 31989094

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dooni-dooni.com) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.65811) og kontooverførsel. (Reg. 4728 Konto 3428745302)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolebyggeri, uddannelse, social hjælp og landbrug i Mali samt drift af Dooni-Dooni.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03071