Diversity Pop-Up

08-09-2021

Kontaktoplysninger

Tøndergade 17, 2. tv., 1752 København V - CVR 40599789

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2020 til den 8. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.gaypopup.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 388628).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05055