DIBS

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Dortheavej 43, 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mitdibf.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe familier og enlige med begravelsesomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02410