Det Runde Bord

01-02-2021

Kontaktoplysninger

Flæsketorvet 68, 1711 København V – CVR 33559100

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 1. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.detrundebord.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.92383) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1282864)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt udsatte. Herunder julemad, hygge og varme, til mennesker med problematisk forbrug af rusmidler, hjem-løshed, psykiske og sociale problematikker, i København og omegn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03042