Det Kærlige Måltid S/I

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Dyrehavevej 35, 8000 Aarhus C

CVR: 39695227

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.detkaerligemaaltid.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.31254) og kontooverførsel (Reg. 7110 Konto 2389450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Det Kærlige Måltid S/I. Herunder marketingsmaterialer, hjemmeside, emballage og forklæder mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02708