DEPRESSIONSFORENINGEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Slagelsegade 1, 3. tv., 2100 København Ø - CVR 20934506

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 284825)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og styrke foreningens generelle arbejde

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03276