Den Lille Musikskoles Venner

01-11-2021

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C – CVR 40612084

Indsamlingsperiode

Fra den 2. november 2020 til den 1. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dlmv.dk), sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 600770) og konto-overførsel (Reg. 8411 Konto 2040195)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Lille Musikskole. Herunder vedligeholdelse og forbedring af fysiske faciliteter, tildeling af fripladser, efteruddannelse af personale og elever på Den Lille Musikskole. F.eks. kurser, ekstraundervisning, events og anskaffelse af instrumenter, fast inventar og IT/AV udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02924