Den glade familie

14-04-2021

Kontaktoplysninger

Jettesvej 15, 8220 Brabrand - CVR: 35913084

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2020 til den 14. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at bygge og renovere ejendom på adressen J.P. Larsens Vej 19, 8220 Brabrand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02345