Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Grønningen 30, 3720 Aakirkeby - CVR 25092414

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.14742)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Naturbornholms almennyttige aktiviteter, drift og vedligehold af udstillingen om Bornholms natur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04058