Dear Football

06-11-2021

Kontaktoplysninger

Falstersgade 42, 2. tv., 8000 Aarhus C

CVR: 39302373

Indsamlingsperiode

Fra den 7. november 2020 til den 6. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dearfootball.dk), online indsamlingsplatform, salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.10828) og konto-overførsel (Reg.5343 Konto 0000401947)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for pigeprogram på fodboldakademi, El Cambio Academy, der ligger i Uganda.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at støtte lokale klubber og skole i Uganda med fodboldudstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02846