DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING PÅ ROSENBORG

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Øster Voldgade 4A, 1350 København K - CVR 17754114

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kongernessamling.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3409 Konto 0012626789)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Støtte til Kongernes Samling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03964