Davidsen Media

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Nymarksvej 31, 5800 Nyborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.obstemmer.dk), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten Stemmer Fra Ådalen om fodboldklubben OB. Formålet har karakter af oplysning og fællesskab

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02508