Davidsen Media

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Nymarksvej 31, 5800 Nyborg.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.obstemmer.dk), sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten Stemmer Fra Ådalen om fodboldklubben OB. Formålet har karakter af oplysning og fællesskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02508