Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (Fond) - (Etablering af brønde i Afrika)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup - CVR 14414584 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dtdv.dk), sociale medier (Facebook) og Plakater i menighederne under Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 418410) og kontooverførsel (Reg. 5078 Konto 1254334)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af brønde i Afrika

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03260