Dansk Kristelig Sygeplejeforening

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Gartnerparken 71, 8380 Trige  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dks-forum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling, og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Kristelig Sygeplejeforening gerelle arbejde. Herunder afholdelse af aktiviteter og andre tiltag der understøtter foreningens arbejde, som er at medvirke til udvikling af sundheds- og sygeplejefaget ved at synliggøre værdigrundlagets betydning for værdige pleje, for fagets historie, fagets praksis samt for forskning og teoridannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02386