DANSK INDISK FORENING

15-05-2021

Kontaktoplysninger

Valdemars Alle 45, 2860 Søborg - CVR 35163840.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. maj 2021 til den 15. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (twitch.tv).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2256 konto 9023530535).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ilt flasker og maskinen til ilt - Oxygen concentrators i Indien.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til hjælp til COVID-19 patienter Indien.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til alt til behandling i Indien i forbindelse med COVID-19.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03582