Dansk Dyreværn Aalborg

04-10-2021

Kontaktoplysninger

Råhøj 40, 9240 Nibe – CVR 19355616

Indsamlingsperiode

Fra den 5. oktober 2020 til den 4. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dady.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.39652) og kontooverførsel (Reg. 9314 Konto 4576727874)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Dansk Dyreværn Aalborgs dyreinternat for hunde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02819