Dansk Datahistorisk Forening

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Dansk Datahistorisk Forening, Christian Winthers Vej 4, 2. th. 1860 Frederiksberg C

CVR. 31135435

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.datamuseum.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay, Paypal) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb eller leje af et eller flere domiciler til foreningens aktiviteter og opbevaring af effekter, samt etablering af ”Det levende IT-museum”.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fortsatte opbevaring af effekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02255