Danmarks unge Katolikker i Hjørring

18-12-2021

Kontaktoplysninger

Tørholmsvej 17A, 9800 Hjørring – CVR 29671419

Indsamlingsperiode

Fra den 19. december 2020 til den 18. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28877776) og kontooverførsel (Reg.7360 Konto 1424069)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter og udviklingsmæssigt indhold i Vietnam Herunder nødhjælp, hjælp til genopbygning til fordel for ofre for oversvømmelser, skolestipendier til skolebørn, støtte til børnehjem, uddeling af gaver (basale fødevarer) til fattige og ældre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03075