DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

14-10-2021

Kontaktoplysninger

Skyttevej 5, 7182 Bredsten - CVR 37099015

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2020 til den 14. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7700 Konto 00001079078)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Danmarks Sportsfiskerforbunds sekretariats og foreningers arbejde for et bedre lystfiskeri i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04298