DANMARKS NATURFOND

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing - CVR 16064696

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1028408)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter i Danmarks Naturfond. Herunder for bevarelse landskabelige og kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv, bidrage til udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion og sikre rekreative områder for befolkningen på Fondens naturejendomme og Skovsgaard Gods.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03172