Danes Worldwide

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Købmagergade 67, 1150 København K - CVR 53035728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.members.danes.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3001 Konto 3121068958)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for legater til online dansk undervisning udbudt af Danes Worldwide, målrettet udenlandsdanske børn samt fortsat opfyldelse af kravet i ligningsloven §8A.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03580