CRPS Foreningen Danmark

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Amagerfælledvej 44B, 2300 København S  

CVR: 39589508

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58994) og kontooverførsel (Reg.7434 konto 0001432289)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af events for syge og pårørende, så der kan blive sat mere fokus på CRPS.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til mindre arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02737