cph4water

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Rahbeks Alle 15, st. 1., 1801 Frederiksberg C - CVR 35707670

Indsamlingsperiode

Fra den 21. maj 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51162, 53010256491) og kontooverførsel (Reg. 5301 Konto 53010256491)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter samt donation til Wateraid til anvendelse af projekter til sikring af rent vand og sanitering til udsatte områder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03639