Copenhagen Phil

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Rosenørns Alle 22, 1970 Frederiksberg C - CVR 23410915

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copenhagenphil.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.62933) og kontooverførsel (Reg.4180 Konto 2740062967)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af symfoniorkestret.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03424