COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173, 1432 København K - CVR 36493003

Indsamlingsperiode

Fra den 11. maj 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg af merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.531370)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Together We Push.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03624