COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173, 1432 København K - CVR 36493003

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copenhagencontemporary.org), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.602710) og kontooverførsel (Reg.9385 Konto 1110364969)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Copenhagen Contemporary-Fonden realisering af kunstudstillinger samt at Copenhagen Contemporary-Fonden kan få realiseret en momskompensation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03622