COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173, 1432 København K - CVR 36493003

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copenhagencontemporary.org) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.602710) og kontooverførsel (Reg.9385 Konto 1110364969)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Copenhagen Contemporary-Fonden realisering af kunstudstillinger samt at Copenhagen Contemporary-Fonden kan få realiseret en momskompensation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03622