Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Lærdalsgade 7, 1. th. 2300 København S - CVR 29998248

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. cbmbc.org) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 3116088096)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens drift og støtte til missioner/missionærer

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03379