Coop Folkeskove A/S

06-09-2021

Kontaktoplysninger

Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Indsamlingsperiode

Fra den 7. september 2020 til den 6. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved flaskedonationer via flaskepantsknap i et udvalg af Coops fysiske butikker, samt via hjemmeside/donationsmodul.

Indsamlingens formål

Alle bidrag går ubeskåret til Coop Folkeskove, som har til formål, at opkøbe jord i Danmark, skabe fredskov eller natur på områderne og drive dem som offentlig tilgængelige arealer – til glæde for danskerne, klimaet og biodiversiteten.  En rimelig andel af bidragene kan gå til administration og markedsføring. Andel vil fremgå af indsendte regnskab. Såfremt Coop Fol-keskove A/S indstiller aktiviteterne og således ikke får mulighed for at anvende midlerne, forpligter Coop sig til at videreformidle alle restbeløb til lignende og eksterne skovrejsningsorganisationer.  Om  muligt  skal  disse være godkendt af indsamlingsnævnet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02657