COFFEE EMPIRE ApS

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Valby Torvegade 15, 2500 Valby - CVR 33396430

Indsamlingsperiode

Fra den 23. marts 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 Konto 13208107)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til tidligere ejer af Coffee Empire i Valby i forbindelse med tvangslukningen under Corona. Herunder til gæld og forpligtelser over for leverandører, udlejer medarbejdere mm. og hvis muligt opstart af nyt sted.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opstart af nyt sted.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03446