Chin Community in Denmark (CCDK)

26-06-2021

Kontaktoplysninger

Hybenvej 21, 6753 Agerbæk - CVR 38897535

Indsamlingsperiode

Fra den 18. februar 2021 til den 26. juni 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.70479) og kontooverførsel  (Reg. 9570 Konto 12453272) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte økonomisk til civilbefolkningen og menneskerettighedsforkæmpere, som kæmper for demokratiet i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. december 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03334