Charity For Life

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Topperne 28, st. 3. 2620 Albertslund - CVR 41665521   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.charityforlife.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6610 Konto 1857019)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddannelse, helbred, herunder mad og rent vands projekter, social velfærd (rentefrie mikrolån) og katastrofehjælp

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03316