Changing Stories

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Borggade 1, 8000 Aarhus C – CVR 38291394  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.changing-stories.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 300350) og kontooverførsel (Reg.8140 Konto 2073586782)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Changing Stories vedtægtsbestemte §2 formål:

”Foreningens formål er at skabe en verden, hvor alle børn lærer.

Foreningen kan ikke tage politiske eller religiøse standpunkter. Det samme gælder dens medlemmer på foreningens vegne.

Målsætning:

Foreningens målsætning er at styrke skolesystemer verden over ved at støtte læringsinitiativer, der hjælper børn med at lære, og giver dem de rette forudsætninger for at skabe sig et godt liv.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03051