Center for Ungdomsstudier

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg - CVR 28012470

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cur.nu) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 487977) og kontooverførsel (Reg. 6610 Konto 2224117)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning blandt børn og unge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03329