Center for Seksuelt Misbrugte Syd - Frivilligsektion

06-12-2021

Kontaktoplysninger

Kongensgade 72, 1., 5000 Odense C – CVR 19503445.

Indsamlingsperiode

Fra den 7. december 2020 til den 6. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 880699) og kontooverførsel (Reg. 4597 Konto 13118329).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt aktiviteter og arrangementer for brugerne, uddannelse af frivillige, støtte til huslejebetaling og koordination af tilbuddet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03005