Center For Dyrs Forsvar

08-04-2021

Kontaktoplysninger

Prins Jørgens Gade 6, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 9. april 2020 til den 8. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cfdf.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Twitter).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til opstart og drift af Center For Dyrs Forsvar, herunder arrangementer og opfyldning af foreningens formål.

Herunder opsparing til kommende arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02364