CareForOthers

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60350) og kontooverførsel (Reg.3170 Konto 4791014875)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af medicin og basale fødevare i Gaza.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03633