CareForOthers

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 3. maj 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60350) og kontooverførsel (Reg. 0164 Konto 5498250752)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et stykke jord i Gaza til bæredygtigt landbrug. Herunder til beplantning af 125 citrus træer, 125 oliventræer, drivhuse til grønsager og urter, bygning af brønd med solcelleanlæg, afsaltningsanlæg og en lastbil med vandtank vil transportere det rene drikkevand til de bebyggelser der har behov.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet projekt med hjælp til de trængende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03611