Care4Burn - Children's Burn and Education Programme

30-04-2021

Kontaktoplysninger

Care4Burn - Children's Burn and Education Programme, Møllegade 34, st. tv. 2200 København N

CVR. 39102722

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2020 til den 30. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.care4burn.org), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til uddannelse af lokale læger og sygeplejere i Tanzania i sårbehandling og plastik kirurgi, til medicinsk udstyr, samt til behandling af patienter der ikke selv har råd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02352