Cannabis Danmark

01-12-2021

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 1., 2400 København NV - CVR 38851217

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 1. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.25671) og kontooverførsel (Reg.7312 Konto 1023367)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysningsarbejde og informationsindsamling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04396