C&C Hjælpeprogrammer

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Gothersgade 8L, 1123 København K - CVR 35777407

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cchelpprogram.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 323442)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for befolkning og miljø i udviklingslande i Asien og Sydamerika, herunder de lande, hvor C&C Travel organiserer rejser. Projekterne vil fortrinsvis søge at skabe vedvarende forbedringer gennem kapacitetsopbygning og investeringer i både mennesker og materiel, men kan også være af humanitær karakter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04010