Bylling Foundation

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Porsevænget 6, 5250 Odense SV – CVR 36206527  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.byllingfoundation.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 20224) og kontooverførsel (Reg.6845 Konto 0001778648)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Drift af Bylling Foundation / børnehjemmet ByllingHuset og community programs. Herunder husleje, mad, rent drikkevand, uddannelse, uniformer, skolemateriale, lønning af filippinsk personale, transport, aktiviteter, tøj og sko, uddeling af mad m.m. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03080