Byg1By

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved – CVR 28895992

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.byg1by.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.29419) og konto-overførsel (Reg. 5479 Konto 1915840)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til udviklingsprojekter i Burundi, som er forankret, ejet og drevet lokalt og som er baseret på Byg1Bys værdigrundlag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03067